”Stärk skyddet mot politisk diskriminering i offentlig sektor”

DEBATT. Regeringsformen stadgar att det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person. Uppräkning av grupper inkluderar dock inte grunden ”politisk uppfattning” vilket är märkligt då detta är en av diskrimineringsgrunderna i både Europakonventionen och FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, skriver debattörerna som är riksdagsledamöter för Sverigedemokraterna (SD).