Starkt skydd för filmers huvudregissör

EU-domstolen: Nyttjanderätt till en film för överföring till allmänheten, liksom rätt till rimlig kompensation, tillkommer huvudregissören. Nyttjanderätt kan inte uteslutande tillkomma producenten.

Rättsområde: EG-immaterialrätt