Stat och kommun har tillsammans bestämmande inflytande över flygplatsen – LUF tillämplig

Kammarrättsdom: Cityflygplatsen utgör en upphandlande enhet mot bakgrund av det bestämmande inflytande staten och kommunen har tillsammans.

Rättsområde: Offentlig upphandling