Staten lyckas bäst med att minska löneskillnaderna

Medlingsinstitutet presenterar redan nu lönestrukturstatistiken för 2011. Den visar att löneskillnaderna mellan kvinnor och män har minskat mest inom staten.