Staten Texas avrättar fler än Somalia

Antalet dödsstraff i världen minskar stadigt men ökar i några få länder. USA ligger dåligt till, enligt Amnesty International, som ett av de fem länder i världen som avrättar flest människor.