Stor takkupa var mindre avvikelse

MÖD: Bolaget följde inte bygglovet om att bygga fyra takkupor utan byggde istället en enda stor takkupa. Mark- och miljööverdomstolen anser, till skillnad från samtliga underinstanser, att det inte finns förutsättningar att ta ut byggnadsavgift eftersom avvikelsen från bygglovet varken varit stor eller allvarlig.

Rättsområde: Miljörätt, Plan- och byggrätt