Stora förändringar av påföljdssystemet

SOU: Påföljdsutredningen har överlämnat betänkandet Nya påföljder till justitieministern. Särskild utredare har varit hovrättspresidenten Fredrik Wersäll.

Rättsområde: Allmän straffrätt