Större maktanspråk efter rusning till facken

Kartläggning. Det är rusning till facken som hoppas att det leder till ökat inflytande. Men fler medlemmar innebär ökad arbetsbelastning för förbunden, speciellt när arbetslösheten stiger.