Strid om företagshemligheter överklagas till AD

Konsultföretaget Intersolia som förlorade målet om brott mot företagshemlighetslagen i Tingsrätten i Halmstad, har överklagat till Arbetsdomstolen. Företaget hade också begärt att få skjuta upp betalningskyldigheten av rättegångskostnaderna på 6,6 miljoner kronor tills domen vunnit laga kraft, men det avslogs av AD.