Styrelseledamot fick bolag att gå i borgen för 60 miljoner

Hovrättsdom: Ett juridiskt ombud uppmanade sin klient att låta sitt bolag utfärda skuldebrev för 60 miljoner kronor. Ett fastighetsbolag, där klienten var styrelseledamot, gick i borgen för skuldebreven. Båda instanserna dömer de två männen för anstiftan och medhjälp till grov trolöshet mot huvudman respektive trolöshet mot huvudman.

Rättsområde: Egendomsbrott