Styrelsen klarar skadeståndskrav i emissionstvist

Hovrättsdom: Styrelseledamöterna klarar sig undan aktieägarnas krav på skadestånd för att aktiepriset vid den riktade apportemissionen, enligt deras mening, sattes för lågt. Flera värderingar finns men slutpriset brukar bestämmas på en nivå där en köpare och säljare kan enas, konstaterar domstolen.

Rättsområde: Skadeståndsrätt, Aktiebolagsrätt