Superförmånsrätt i Blaikengruvans konkurs

Hovrättsbeslut: Bolaget får superförmånsrätt för sina krav på Blaikengruvan för de arbeten som utförts när gruvan genomgick en företagsrekonstruktion.

Rättsområde: Obeståndsrätt