Svårt att rekrytera domare till vissa orter i Sverige

Det är svårt att rekrytera domare till små och medelstora orter i Sverige. Domstolsverket ser allvarligt på situationen och har därför gått till botten med problemet i rapporten ”Rekrytering av nya domare”.