”Svårt komma till rätta med korruption om ingen tipsar”

Rapportering. Fastighetsförvaltningsbolaget ­Locum inrättade en visselblåsarfunktion redan för åtta år ­sedan. Sedan funktionen kom på plats har två ärenden utretts och förtroendet för verksamheten ökat, enligt bolagsjurist Charlotte Viksten.