Svea hovrätt har i dag meddelat dom i målet där Expressens och Aftonbladets före detta chefredaktörer stod åtalade för brott mot lotterilagen (B 1016-08 och B 1103-08)

Hovrätten har i dag meddelat dom i målet mot de två före detta chefredaktörerna på Expressen och Aftonbladet, som åtalats för brott mot lotterilagen. Hovrätten, som anser att straffbestämmelsen i den svenska lotterilagen strider mot EU-rätten, upphäver tingsrättens domar och ogillar åtalen.