Svea hovrätt har idag meddelat dom i skadeståndsmålet mellan Engla Höglunds familj och staten (T 3967-13)

Engla Höglund mördades 2008. I oktober samma år dömdes gärningsmannen till livstids fängelse och att betala skadestånd till Englas närmast anhöriga. Hovrätten har idag prövat om Englas familj har rätt till skadestånd också från staten.  Hovrätten har kommit fram till att något sådant skadestånd inte kan utgå.