Svea hovrätts beslut beträffande jävsinvändningen i det s.k. Gotlandsmålet (B 9331-12)