Svea hovrätts beslut beträffande jävsinvändningen i det s.k. Gotlandsmålet<br>(B 9331-12)