Svensk domsrätt för återvinningstalan

HD-beslut: Det svenska konkursboet väckte återvinningstalan mot ett norskt bolag som invände att svensk domstol saknade behörighet att pröva målet. Högsta domstolen anser dock att det föreligger svensk domsrätt trots att det saknats stöd i forumreglerna i 10 kapitlet rättegångsbalken.

Rättsområde: Obeståndsrätt, Allmän processrätt