Svensk processrätt är inte förenlig med EU-rätten

EU-DOM. Den svenska rättegångsbalken ger möjlighet till en svarande att medge ett yrkat belopp utan att vitsorda de fakta som ligger till grund för yrkandet. I en dom rörande en flygpassagerare som påstått sig ha blivit diskriminerad på grund av sin etnicitet fastslog EU-domstolen att en kärande måste få sin sak prövad även om svaranden medger det yrkade beloppet.