Svenska modellen fick gehör i EU till slut

LO, PTK och Svenskt Näringsliv håller i sitt nya EU-råd gemensamt koll på förslag som kan tänkas gå emot vår arbetsmarknadsmodell, förklarar rådets första ordförande Peter Jeppsson.