Svenska modellen kan köras över av EU:s maktpolitik

De svenska parterna på arbetsmarknaden försöker stoppa ett tvingande EU-direktiv om lagstadgade minimilöner. Men det är betydligt mer än en arbetsmarknadsfråga. Det är storpolitik. Angela Merkel är överens med de tyska socialdemokraterna om att reglera frågan på Europanivå.