Sverige fälls för fördragsbrott rörande miljö

EU-domstolen: Sverige har underlåtit att uppfylla skyldigheterna i direktivet mot föroreningar genom att inte vidta åtgärder för att säkerställa att myndigheterna övervakar att anläggningarna drivs i överensstämmelse med kraven.

Rättsområde: Övrig EG-rätt