SVT stäms på upphandlingsskadeavgift

Konkurrensverket: När Sveriges Television hade en personalfest vände sig företaget direkt till två leverantörer istället för att genomföra en offentlig upphandling. Konkurrensverket har nu ansökt om att SVT ska betala upphandlingsskadeavgift/böter på 210 000 kronor.

Rättsområde: Offentlig upphandling