Swedbank måste infria garantin

Hovrättsdom: Den bankgaranti Swedbank lämnat gäller och husbyggaren får ersättning enligt denna. Ett garantivillkor med beviskrav ska inte tillämpas i situationen då kredittagaren, som i detta fall, upplösts som juridisk person efter konkurs.

Rättsområde: Allmän förmögenhetsrätt, Entreprenadrätt, Fordringsrätt