Systerson närstående till moster

HFD: Systersonen anses tillhöra mosterns närståendekrets. Sekretessen hos överförmyndaren bryts och han har därför har rätt ta del av den ekonomiska redovisningen över hennes tillgångar.

Rättsområde: Yttrandefrihetsrätt