Takskottning är inte snöröjning

Tingsrättsdom: City Gross slipper betala takskottningen eftersom snöröjning i Fastighetsägarnas standardformulär endast omfattar tillgänglighet till lokalen. Fastighetsägaren får därför själv stå för 770.000 kronor.

Rättsområde: Hyresrätt