Tar strid för 60-åriga lotsens avtal

AD. Saco-förbundet Srat har stämt Sjöfartsverket för att inte leva upp till villkoren som förbundet anser gäller. En lots som fyllt 60 år, men inte ville gå i pension, har varken erbjudits annan tjänst eller fått annat schema, hävdar förbundet.