Telefónicas dryga böter för missbruk av dominans står fast

EU-domstolen: Kommissionen bötfällde den spanska teleoperatören Telefónica för missbruk av dominerande ställning genom marginalklämning. Tribunalen slår fast att beslutet var riktigt.

Rättsområde: EG-konkurrensrätt