Testamente till demenssjuk ska prövas av disciplinnämnden

JK-beslut: Advokatsamfundets disciplinnämnd bör pröva om advokaten gjorde rätt när en demenssjuk 92-åring fick hjälp att upprätta ett testamente. Det anser Justitiekanslern.

Rättsområde: Förvaltningsrätt övrigt