The Hives förlorar mot Tambourine Studios

Tingsrätten: The Hives som stämt Tambourine Studios på 5,5 miljoner kronor för brister i redovisningstjänster förlorade i tingsrätten. Istället blir Hivesbolagen skyldiga att betala en halv miljon kronor till musikstudion och även studions rättegångskostnader.

Rättsområde: Fordringsrätt