Tidning med CD-skiva separata varor

HFD-dom: Försäljning av tidskrift tillsammans med CD-skiva, med en artist som gemensamt tema, utgör omsättning av två separata varor i momshänseende.

Rättsområde: Mervärdesskatt