Tidningsutgivare ansvarar för tidigare uppgifter

HD: Den förre utgivaren av Dagens Nyheter är ansvarig för yttrandefrihetsbrott avseende en artikel i nätupplagan, som hade lagts in flera år före det att hon blev ansvarig utgivare. Det är HD:s svar på den fråga som hänskjutits från tingsrätten.

Rättsområde: Yttrandefrihetsrätt, Övriga specialreglerade brott