Tidsutdräkt och påföljd får PT

HD-beslut: Norrmannen dömdes till fängelse i sju månader för smuggling under år 2006. Han hänvisar till tidsutdräkten och vill ha en icke frihetsberövande påföljd. Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd.

Rättsområde: Smugglingsbrott