Tillfällig vapenamnesti i vår

Riksdagen: En lag om vapenamnesti i Sverige som ska gälla mars-maj 2013 har antagits. Den innebär att personer som olagligen innehar skjutvapen eller ammunition kan anonymt lämna dessa till polisen utan risk för åtal eller straff.

Rättsområde: Övriga specialreglerade brott