Tillräckliga skillnader mellan Spanex och Spax

Patentbesvärsrätten: Det tyska bolaget ansåg att varumärket SPANEX var förväxlingsbart med deras varumärke SPAX, som använts för skruvar i nästan 50 år i Sverige. Men både PRV och PBR tycker trots varuslagsidentiteten att det räcker med skillnaderna i antal stavelser och de två bokstäverna N och E.

Rättsområde: Varumärkesrätt