Tillstånd att återfylla Östersättersbrottet

MÖD: Bolaget får tillstånd att återfylla Östersättersbrottet med 180.000 ton avfallsmassor i syfte att göra mer verksamhetsyta tillgänglig i marknivå. Verksamheten kan tillåtas som ett återvinningsförfarande men avfallsmassorna ska vara inerta och förses med topptätning efter avslutad utfyllnad.

Rättsområde: Miljörätt