Tingsrätten dömde trots att två ville fria – rättegångsfel

Hovrättsdom: Trots att två nämndemän ville fria den unga kvinnan dömdes hon av tingsrätten för häleri och snatteri. Hovrätten upphäver domen eftersom tingsrätten begått ett rättegångsfel.

Rättsområde: Egendomsbrott, Allmän processrätt