Tingsrätten fällde och ”friade” lärare för misshandel

Hudiksvalls tingsrätt har i ett brottmål fällt en lärare för misshandel av en elev. Samma domstol har i ett annat mål några dagar tidigare slagit fast att brottet inte går att styrka och att avskedandet av läraren saknar laglig grund.