Tingsrätten fäller före detta kommuntjänsteman och byggbolagsföreträdare

Tingsrätten har dömt en före detta kommuntjänsteman i Norrköpings kommun för grovt mutbrott, mutbrott, grov trolöshet mot huvudman och anstiftan till trolöshet mot huvudman till ett år tre månaders fängelse. Vidare har tingsrätten dömt en innehavare av en byggfirma för grov bestickning och medhjälp till grov trolöshet mot huvudman till villkorlig dom och 180 dagsböter, motsvarande tio månaders…