Tingsrätten meddelar friande dom i mål om smuggling och djurplågeri av valpar från Rumänien

Tingsrätten har idag friat två män som transporterat valpar, kaniner och vaktlar till Sverige samt friat de två män som beställt djuren. Samtliga djur avlivades vid gränsen.