Tingsrätten ogillar åtalet för otillåten cabotagetrafik

Västmanlands tingsrätt har idag meddelat dom i ett mål där ställföreträdaren för ett polskt åkeriföretag som ingår i en dansk åkerikoncern åtalats för otillåten s.k. cabotagetrafik.