Tingsrätten ska lämna ut sekretessbelagd handling

HD-beslut: Tingsrätten lämnade inte ut en framställan av offentlig försvarare eftersom sekretess rådde för den misstänktes identitet. Hovrätten avslog överklagandet men Högsta domstolen har nu beslutat att tinsgrätten ska lämna ut handlingen.

Rättsområde: EKO-brott, Allmän processrätt