Tingsrättens dom i Södertäljemålet undanröjs

Hovrättsdom: En nämndeman var ledamot i Polisnämnden i Södertälje samtidigt som Södertäljemålet pågick vid tingsrätten. Svea hovrätt anser att nämndemannen var jävig, med hänsyn till hur information om målet behandlades vid nämndens sammanträden. Tingsrättens dom undanröjs därför och målet skickas tillbaka.

Rättsområde: Allmän straffrätt, Brott mot person