Tingsrättsdomare JO-kritiseras för felaktig handläggning

Justitieombudsmannen riktar nu kritik mot en tingsrättsdomare för felaktig handläggning i samband med att denne rättade en dom.