Tio års preskription på trafikförsäkringsavgifter

HD-beslut: Trafikförsäkringsföreningens fordran på trafikförsäkringsavgift är inte en konsumentfordran. Därmed gäller den allmänna tioårspreskriptionen.

Rättsområde: Utsökningsrätt, Allmän processrätt