Tiptap hotas med vite på 75 000 kronor

Företaget Tiptap i Stockholm vill inte rätta sig efter de krav som Arbetsmiljöverket ställer. Detta eftersom man inte betraktar sig som arbetsgivare och att de som utför tjänster inte är arbetstagare – utan uppdragstagare.