Tjänstgöringsintyget inget kollektivavtalsbrott

AD-dom: Förbundet hävdade att bolaget förminskat kvinnan i tjänstgöringsintyget men fick inte rätt i Arbetsdomstolen. Ingen uppgift har beskrivits felaktigt och intyget är heller inte bristfälligt. Att nämna kvinnans långa sjukskrivning var också befogat.

Rättsområde: Arbetsrätt