Toaletthjälpare behöver inte betala kontrollavgift

Hovrättsdom: En man som felparkerat slipper att betala kontrollavgiften. Han skulle vid tillfället hjälpa en nära anhörig med ett toalettbesök. Omständigheterna är sådana att det är uppenbart oskäligt att ta ut avgiften.

Rättsområde: Fordringsrätt