Tolkersättning ska prövas

HD-beslut: Tolken fick bara ersättning för en timmes tidsspillan när uppdraget blev inställt. Hovrätten skrev att praxis är föråldrad och gav henne ersättning för två timmars arbete. HD har nu meddelat pröbningstillstånd.

Rättsområde: Processrätt